Tư vấn lập hồ sơ vay vốn
Tư vấn đáo hạn ngân hàng
Tư vấn Bất động sản
CLB Hợp tác Tài chính
Giáng sinh An lành

Hợp tác giao thương

  Hiện tại nguồn "hồ sơ vay ngân hàng (tổ chức tín dụng) - giải chấp - đáo hạn - vay tư nhân" của công ty rất nhiều, đa dạng và phong phú, có những khu vực trong & ngoài TP.Hải Phòng.

    Do đó Công ty rất mong muốn được hợp tác:

        1. Với các tổ chức tín dụng, các trưởng phòng - phó phòng – chuyên viên tín dụng, chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân có quyền thẩm định và xem xét hồ sơ cho vay & giải ngân để giải quyết kịp tiến độ vay vốn cho các khách hàng. Đặc biệt mong muốn hợp tác tại TP.Hải Phòng (và phạm vi toàn quốc). 

       2. Các cá nhân, tổ chức có nguồn vốn nhàn rỗi có thể thực hiện góp vốn, hoặc Công ty giới thiệu để Quý cá nhân, tổ chức tự đại diện cho vay giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với Doanh  nghiệp  < giải chấp - đáo hạn - vay tư nhân >. Trong thành phố hoặc ngoài thành phố Hải Phòng.


     3. Các tổ chức tài chính-tín dụng, cá nhân đang triển khai các dịch vụ chưa có tại www.chovaynhanh.com ,  www.taichinhhaiphong.com có nhu cầu hợp tác!

    Vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Mr. Phạm Trọng Phúc : 01214.111.999 

Mr. Nguyễn Thanh Đức : 0916.88.34.82

Email: chovaynhanh.com@gmail.com

hoặc email: taichinhhaiphong@gmail.com

----------------------------------------

Trân trọng cơ hội hợp tác thành công .

www.chovaynhanh.com,  www.taichinhhaiphong.com, www.vaynganhanghaiphong.com ====================================================================

((vay vốn, vay tiền, vay vốn tại Hải Phòng, vay tiền Hải Phòng, vay tiền tại Hải Phòng, dịch vụ cho vay vốn tại Hải Phòng, dịch vụ cho vay tiền tại Hải Phòng, cho vay Hải Phòng, cho vay tại Hải Phòng, cho vay thế chấp Hải Phòng, cho vay thế chấp, cho vay lãi xuất thấp tại Hải Phòng, cầm đồ Hải Phòng, dịch vụ cầm đồ Hải Phòng, đáo hạn ngân hàng, dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đáo hạn ngân hàng Hải Phòng, dịch vụ đáo hạn ngân hàng tại Hải PHòng))