Tư vấn lập hồ sơ vay vốn
Tư vấn đáo hạn ngân hàng
Tư vấn Bất động sản
CLB Hợp tác Tài chính
Giáng sinh An lành

Giải chấp, đáo hạn, đảo nợ

Nhận giải chấp đáo hạn nhanh và dễ dàng. Giúp doanh nghiệp vay vốn, người vay vốn những lúc khó khăn tiền mặt khi đến hạn. Cho dù số tiền cần nhanh hàng chục tỷ hoặc chỉ vài tỷ đồng thời gian liên hệ trước khi cần chỉ trong 24 tiếng.Thủ tục nhanh và và dễ dàng. Chỉ nhận hồ sơ các bất động sản đang thế chấp ngân hàng và tại TP,Hải Phòng . Không nhận các hồ sơ đang vay ngoài. 
Gọi ngay chúng tôi số:

Mr.PHÚC 01214.111.999